Chất tách xỉ kiêm khử khí HK nhômChất tách xỉ kiêm khử khí HK nhôm

Chất tách xỉ kiêm khử khí cho Hợp Kim nhôm

Mô tả